Beställ ett gratis provförpackning. Klicka här

Växtbaserade kaffekapslar

Våra kaffekapslar är biologiskt nedbrytbara.  Kapslarna är producerade av biologiskt nedbrytbar plast av sockerrör och sockerbetor och garanterat GMO-fria. Det är ett miljö vänligt  alternativ då det inte har använts fossilt bränsle.

Vi anbefaler, at vores kapsler sorteres til småt brændbart sammen med andet husholdningsaffald. På den måde indgår de i fjernvarmeforsyningen som en grøn energikilde, da der ikke er brugt fossile brændstoffer ved produktionen.

Kapslerne er kompostbare under de rette forudsætninger, ved en konstant høj varme. Det er dog kun få kommuner i Danmark, der leverer organisk affald til anlæg, som kan omdanne bionedbrydelig plast til kompost. Men sammenlignet med andre kaffekapsler er vores langt at foretrække, da forbrændingen ikke forringer miljøet og tæller positivt i det samlede energiregnskab. Her er plastik og aluminiumskapsler langt mere skadeligt for miljøet.

De fleste af de kapsler som er på markedet er pakket i aluminium eller plastik, som giver et kæmpe miljømæssigt problem, både når de skal udvindes og bortskaffes. Her er kapsler af plantefibre som vores et miljørigtigt alternativ.

01
Fremtidens emballage

Vårat emballage är 100% biologiskt nedbrytbart.  Det betyder att du kan kasta pappret direkt i din kompost, där det helt naturligt bryts ned till näringsämnen i naturens eget kretslopp.

02
Cradle to Cradle

Den biologiskt nedbrytbara emballagens  ”vagga till vagga”- märkning är den första miljöcertifiering  för livsmedelsemballage. Den försäkrar at emballagen inte förorenar och tär på jordens resurser, men ingår i naturens eget kretslopp. Det betyder att våran yttre emballage inte ger sopor, och att den inte är giftig för människor och miljö.

03
FSC papir

Alla förpackningens komponenter såsom FSC papper, tryckfärg, lack, lim och hjälpmaterial  är vagga till vagga  certifierat och därmed 100% biologiskt nedbrytbart och livsmedelsgodkänt.

Vagn
Du har inte lagt till något kaffe i din korg än